Dersim Katliamı: 80 Yıl Önce Bugün Başladı

Dersim’de devlet tarafından on binlerce sivilin katledildiği ve sürüldüğü Dersim Katliamı (Tertele) 4 Mayıs 1937’de Bakanlar Kurulu kararı ile uygulamaya konmaya başlandı.Bu süreci de hazırlayan ise 25 Aralık 1935’te çıkarılan Tunceli Kanunu idi.Bu kanun sonunda 4 Ocak 1936’da Dersim’in adı “Tunceli” olarak değiştirildi.Tunceli,devletin yaklaşık bir yıl sonra başlatacağı katliam ve soykırım operasyonuna fiilen verdiği isimdi ve “Dersim’e devletin tunç eli değecek” söylemine atfedilmişti.

Katliam 1938 sonlarına dek yoğun bir şekilde sürdü.15-18 Kasım 1938 tarihleri arasında Seyid Rıza ve arkadaşlarının idam edilmesiyle katliam fiilen sonlandırıldı ancak devletin saldırıları 1939 yılı boyunca aralıklarla sürdü. Resmi olmayan rakamlara göre katliamdan 72 bin kişi doğrudan ya da dolaylı olarak etkilendi.

1923’te Cumhuriyetin ilanı ile birlikte “ulus devlet” inşasına girişen TC’nin gerçekleştirdiği Dersim Katliamı, fiziksel soykırımın ötesinde, yer değiştirmeye zorlanan yetişkinler ve ebeveynleri katledilerek,evlatlık verilen kız çocukları gibi gerçekler düşünüldüğünde kültürel bir soykırım amacı da taşıyordu.

Dersim Katliamı,üzerinden 80 yıl geçmesine karşın bugün hala devletin yürüttüğü operasyonlar,ilan ettiği yasak askeri bölgeler ve şirketler aracılığıyla inşa edilmek istenen  barajlarla fiilen sürdürülüyor.