Avrupa’da Gençlerin Yarıdan Fazlası “İsyana Hazır”

Avrupa Yayın Birliği (ECB) 18-35 yaş arası yaklaşık bir milyon kişiyle bir anket gerçekleştirdi.Ankette sorulan soru “Önümüzdeki günlerde veya aylarda iktidardaki kuşağa karşı büyük ölçekli bir ayaklanma yaşanması halinde, ona aktif bir şekilde katılır mısınız?” idi.Ankete katılanların %53’ü bu soruya “evet” yanıtı verdi.Ankete göre gençlerin çoğunluğu toplumsal adaletsizlikler,savaş karşıtlığı konusunda hemfikirdi ve Avrupa’ya gelen göçmenlerle dayanışma içinde olunması gerektiğini düşünüyordu.

Ankette sorulan “Dünyayı bankalar ve para mı yönetiyor?” sorusuna ise yanıt veren 500.000’i aşkın kişi arasında, her 10 gençten yaklaşık 9’u “evet” yanıtı verdi. Zenginler ile yoksullar arasındaki uçurumun genişleyip genişlemediği şeklindeki soruya ise, yüzde 89 “evet” oranında  yanıtı alındı.