Her 5 Kişiden Biri Yoksul

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) hazırladığı ‘İstatistiklerle Aile 2016’ verileri ışığında Türkiye’de yoksulluk sınırı altında yaşayanların oranı çıkarıldı. Bu verilere göre Türkiye’deki bireylerin yüzde 22’si yoksulluk sınırının altında yaşıyor. Yapılan araştırmaya göre hane halkı tipine göre yoksulluk oranı incelendiğinde ise tek ebeveynli ve en az bir çocuğu olanların yüzde 29.3’ünün yoksulluk sınırının altında olduğu açıklandı.