Hürriyet, Fayton Bahane İmar Şahane

İstanbul Adalar’da “faytoncu çete”ye yapılan baskın, bugün birkaç gazetede ön sayfadan verildi. Böylelikle Adalar büyük bir “çete”den kurtarılmış oldu!

Adalardaki fayton meselesinin arkasında yatan başka gerçekler var. Ve bu durum yeni bir mesele değil. Mesele, Adalar’da daha önce imara kapalı bölgelerin imara açılmasını sağlayan hukuki düzenlemenin yürürlüğe konduğu zamana kadar dayanıyor. Bu düzenlemenin kapsamında faytoncuların kullandığı alanlar da var. Bu bölgeler lüks otel ve villalar için dönüşüme uğrayacak. Dönüşüm için daha önce girişilen birkaç hamle faytoncuların karşı çıkışıyla rafa kalkmıştı.

Anlaşılan, şimdi o kentsel dönüşümün gerçekleşmesi için başka bir politika yürürlüğe girdi! O politikanın içerisinde Hürriyet’in de yeri var. Yani, Adalar daha büyük bir “çete”yle karşı karşıya.