Genç İşçi Derneği Üniversitelilere Sordu: %35’i Çalışıyor

Genç İşçi Derneği, (GİDER) İstanbul,Ankara ve Kocaeli’deki üniversite öğrencilerini kapsayan anket çalışmasının sonuçlarını yayınladı. Üniversitede halen okumakta olan öğrencilere, ekonomik ve sosyal durumlarının sorulduğu anket çalışması çarpıcı sonuçlar ortaya koydu. Bu sonuçlardan en göze çarpanı ise, üniversitede okuyan öğrencilerden %35.8’inin, burs/kredi ve aileden aldıkları maddi destek yeterli olmadığı için bir işte çalışmak durumunda kalması oldu. Anket sonuçlarına göre, çalışan öğrencilerin %15.1’i sayım, stand, komilik gibi günlük işlerde çalışırken %14’ü part-time işlerde çalışıyor. Üniversitelilerin  %5.8’i ise, sadece sınavlara girerek full-time bir işte çalışıyor. Öğrenciler arasında inşaat, sanayi ve atölyelerde çalışanlar da %7’lik dilimi oluşturuyor.

Yüzde 52.8’si aile evlerinin dışında kalan üniversite öğrencilerinden yurtlarda kalanların %25’i, öğrenci evlerinde kalanların ise %56’sı çalışıyor. Aile evlerinde kalanların ise %27’si çalışıyor.

Çalışan üniversiteliler, maaşlarını en çok yiyecek ve giyecek ihtiyaçlarına harcıyor. Bunu faturalar, ev kirası takip ediyor.

İşte çalışmayan öğrencilerin %74’ünün okula gidip gelirken harcadıkları toplam süre  1-2 saatken, çalışanların %58’inin iş ve okula giderken toplamda ulaşımda harcadıkları süre 4-5 saati buluyor. İstanbul baz alınarak verilendirilen bu istatistik ise çalışan öğrencilerin yaşamlarının yollarda geçtiği gerçeğini ortaya çıkarıyor.

Anket sonuçlarına göre,  bir işte çalışmayanların %72’si ise okul dışında kendisine vakit ayırabildiğini belirtirken, çalışanların %48’i kendisi için zorlayarak vakit ayırabildiğini %21’i kendisine hiç vakit ayıramadığını ifade etti.

Kaynak: Genç İşçi Derneği (GİDER)