Tıp Bayramı’nda Sağlıkçılara Polis Saldırdı

14 Mart Tıp Bayramı’nda ANkara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde basın açıklaması yapmak için biraraya gelen sağlıkçılara polis saldırdı. Saldırı sonucu üç kişi gözaltına alındı.

14 Mart Tıp Bayramı kapsamında bugün sağlık alanındaki sendikalar, odalar ve meslek örgütleri Ankara Numune Hastanesi önünde bir basın açıklaması yapmak için biraraya geldi. Polis valiliğin eylem yasağını bahane ederek hastane bahçesinde sağlık emekçilerine saldırdı. Açıklama yapmakta ısrarcı olan sağlık ekemçilerine polis, plastik mermi ve biber gazıyla saldırdı. Saldırı sonucu Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası’ndan (SES) İbrahim Kara, Adem Bulat ve Ankara Tabip Odası’ndan Onur Naci Karahancı işkence ile gözaltına alındı. Eylemi gerçekleştiremeyen sağlıkçılar saldırının ardından gözaltına alınanların götürüldüğü hastaneye yürüdü.