Çağrı: “Ayağa Kalk, Munzur Darda”

Son dönemlerde Dersim ve civarında devletin kasıtlı olarak yürüttüğü ekolojik imha saldırılarına karşı Munzur Koruma Kurulu (DEDEF) tarafından 18 Mart 2018 Pazar saat 15.00’de Kadıköy Süreyya Operası önüne çağrı yapıldı.

Çağrı metni:

“Dersim ‘de Yaşam alanlarımız, açgözlü sermaye sahipleri ve çok uluslu şirketlerin yağmasıyla karşı karşıya. Paranın gücüne tapanlar, doğamızı ve yaşam alanlarımızı yağmalamak istiyorlar.

Dağlarımızı, Derelerimizi, ormanlarımızı, yaylalarımızı istila edip, bizleri yersiz-yurtsuz bırakmak, yaşadığımız yerlerden göçe zorlamak istiyorlar.

Siyasi iktidarın sermaye sahiplerine sunduğu; derelerimizde, ormanlarımızda, yaylalarımızda yaşayan binlerce canlı türünün hiçbir önemi yok. Sadece ve sadece parayı ve kasalarını doldurmanın hayalini kuruyorlar. Yalanla, hileyle bizleri kandırmaya çalışıyorlar.

Bu büyük yağma harekâtına karşı, ‘Derelerimiz, ormanlarımız, yaylalarımız ,inanç ve kültür yerlerimiz sahipsiz değildir diyoruz.… Doğamızı ve yaşamı savunmak için

‘Enerji ihtiyacı’ bahanesiyle, Baraj ve hidroelektrik santral (HES) projeleriyle derelerimizi kurutup, tünellere hapsetmek istiyorlar. Vadilerimizi suyla doldurmak istiyorlar.. Yaylalarımıza, köylerimize iş makineleriyle girip madenler ile yağmalamak istiyorlar. Suyumuzu tünellere hapsedip başka kentlere taşımak istiyorlar, açıkça katliam yapıp, binlerce canlının doğal yaşam alanını yok etmek istiyorlar.

Siyanürlü maden arama çalışmalarıyla hayatlarımız tehlikeye atılıyor, sağlıklı yaşam hakkımız elimizden alınıyor, doğada onarılamayacak yaralar açılıyor.
Siyanürsüz bir yaşam için

Her dere başında bir taş ocağı, yaşam alanlarımızda beton santralleri, çöp tesisleri kurmak istiyorlar. Zehir solumamak için

Yıllardır yaşam alanlarımızı talan etmek isteyenlere karşı mücadele ediyoruz. HES belasına, taş ocaklarına, siyanüre karşı doğayı ve yaşamı savunuyoruz.
Her Askeri Operasyondan sonra Ormanlarımızın yakılmaması içim

İşte bu yüzden bu yağma harekâtına karşı ayağa kalkın diyoruz, vadisini, deresini, köyünü, ormanını, yaylasını savunan herkesi omuz omuza vermeye, hep birlikte yaşamı savunmaya çağırıyoruz!

Gelin canlar-canlılar bir olalım, omuz omuza duralım, doğayı ve yaşamı savunmak için

“AYAĞA KALKIN! MUNZUR DARDA” demek için 18 Mart 2018 Pazar Saat 15.00 Kadıköy Süreyya Operası önünde Buluşuyoruz. -Munzur Koruma kurulu /(DEDEF)”