Diyanet Toparlamaya Çalışıyor: “Güncellemek, dinde reform değildir”

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 34. İl Müftüleri Toplantısı’nda Erdoğan’ı kurtarmaya çalıştı. “İslam’da güncelleme gerektiğine” dair açıklamaları dini gruplar tarafından tepki çeken cumhurbaşkanının anlattıklarına “açıklık getirmeye çalışan” Erbaş “Dinin değişmez sabiteleri dışında kalan ve içtihadın mümkün olduğu alana dahil olan bazı fıkhi hükümleri, değişen şartlara göre güncellemek, dinde reform yapmak anlamına gelmemektedir.” dedi. Düşüncelerin saptırıldığını iddia eden Erbaş “Yetkin olmayan kişi ve grupların dini söylem ve uygulamalarına itibar edilmemelidir.” şeklinde konuştu.