Türkiye, Hapishane Nüfusu Açısından Avrupa’da Birinci Geldi

Avrupa Konseyi ve Lozan Üniversitesi’nin hazırladığı rapora göre 2016 yılında Avrupa ve Rusya’da bulunan toplam tutsak sayısı 1 milyon 500 bin oldu.

Türkiye ise 2006 ile 2016 yılları arasında hapishanede bulunan tutsak sayısı en fazla olan ülke oldu. Avrupa genelinde ortalama her 100 bin kişiye 127 tutsak düşüyor. Bu oran Türkiye için 244 kişi olarak tespit edilmiş. Aynı dönemde, tutukluluk oranı yüzde 161,7 artış göstermiş.