3 Boyutun Ötesine Geçilebilir Mi?

Yeni yapılan bir deneye göre 3 boyutun sınırı aşılabilir olduğu ön görülüyor. Bilimciler  kinetik enerjisi belli bir değerin altında olan bir nötron demeti kullanarak kütleçekim kanununun tersi bir sapmayı detaylı inceledi. Bugüne dek yapılan en yüksek yoğunluklu nötron deneyi olduğu ve yaşadığımız uzayın sadece 3 boyutla sınırlı olup olmadığını belirlemede çok önemli bir gelişme olacağı söylendi.

“Dünyanın en güçlü ışınlarını performanslarını geliştirerek, bu alandaki bilgimizi önemli biçimde arttırdık. Bu tekrarlanabilir gelişimler oldukça açık olabilir. Kütle çekimsel etkileşimler sayesinde çevremizde boyutları anlamada önemli adımlar atıyoruz,” diyen bilimciler bu deneyle 3 boyut dünyasının bir ötesine geçileceğini belirttiler.