HES Projeleri Denetleyicisi HES Şirketinin Ortağı Çıktı

Rize’nin Hemşin ilçesinde HES inşa etmeye hazırlanan şirketin ortaklarından birinin, projelerin denetimini yapan Rize Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünde çalıştığı anlaşıldı.

Facebook’ta tartıştığı Hemşinlilere yönelttiği “Hangi yatırımcı yapacağı yatırımı önce halka soruyor da benden size sormadım diye alınıyorsunuz?” sorusuyla projelerin nasıl planlandığını özetledi.

Hemşin’de Büyükdere ve Pazar Çayı üzerinde kurulması planlanan Dikmen I-II Regülatörleri ve HES projeleri hakkında Haziran 2006’da verilen “Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) gerekli değildir” kararı Rize İdare Mahkemesince Aralık 2008’de iptal edilmişti. Aynı proje hakkında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mart 2014’te verdiği “ÇED olumlu” kararı da yine Rize İdare Mahkemesince Aralık 2016’da iptal edilmişti. Fakat Danıştay 14. Dairesi, kararda etkili olan bilirkişi raporunu yetersiz bulmuş ve mahkemenin iptal kararını Kasım 2017’de bozmuştu. Böylece proje tekrar yürürlüğe girmişti.

Hem memur, hem de iki şirketin kurucu ortağı

Diken’den Doğu Eroğlu’nun haberine göre, olay Hemşinlileri rahatsız eden projenin Facebook gruplarında tartışılmasıyla ortaya çıktı. Danıştay kararı hakkında yapılan tartışmaya katılan Abdül Muhsin Akarsu kendisini HES projesini planlayan şirketin yetkilisi olarak tanıttı. Akarsu aynı zamanda çevre, kent ve enerji projelerinin ÇED yönetmeliği bakımından onay merci olan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Rize’deki birimi olan Rize Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Proje Yapım ve Şube Müdürlüğü’nde elektrik teknikeri olarak çalışıyor.

Bununla birlikte Ticaret Sicil Gazetesi kayıtlarında da Akarsu’nun Dikmen I-II Regülatörleri ve HES projesini planlayan Şaraksel Elektrik Üretim A.Ş. ile Şarak Elektrik Üretim A.Ş.’nin kurucu ortakları olduğu görülüyor.

Dava Tehdidi

Şirketinin HES karşıtı mücadele nedeniyle zarara uğradığını söyleyen Akarsu, Facebook gruplarında yaptığı tartışmalarda tepki gösteren kişileri ise dava açmakla tehdit etti. Akarsu “Karşı mücadelenizle projemizin gecikmesi bize çok zarar vermiştir. Bundan sonra gerek sosyal medyada gerekse başka platformlarda şirketimize yapacağınız haksız saldırı hukuk içerisinde tazminat veya ceza olarak ilgilisine geri dönecektir” ifadelerini kullandı.