İstanbul’da Mutluluğun Para İle Bir İlgisi Var

 

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nden profesör doktor Murat Şeker’in  ” Mutluluk Ekonomisi” üzerine yağtığı son araştırmaya göre İstanbul’da mutlu yaşamak için 7.500 ile 8 bin TL civarında aylık gelirin olması gerekiyor. İstanbul’da yaşayan insanlar ile yüz yüze görüşerek mutluluk ile gelir arasındaki ilişkiyi araştıran Murat Şeker, “İstanbul’da mutluluk düzeyi 10 üzerinden yapılan değerlendirmede ortalama değer 5,8 olarak saptandı.” dedi.

Araştırmaya katılanların kendilerini nasıl hisstekleri sorulduğunda sadece yüzde 37’sinin mutlu olduğunu söylediği dikkat çekerken yüzde 15’inin mutsuz yüzde 48’inin ise ne mutlu ne de mutsuz olduğu yönünde ifadelerinin olduğu kaydedildi.

Yine araştırmaya göre konuşan Murat Şeker,  “Buna göre İstanbullular arasında ‘dün kahkaha attım’ diyenler yüzde 43, eğlenenler yüzde 48, kendini mutlu hissedenler ise yüzde 52 oranında temsil edildi. Buna karşılık üzgün olanlar yüzde 41, endişeliler yüzde 40, stresli olanlar ise yüzde 44’te kaldı. Mutluluk ile yaş arasındaki ilişkiye bakıldığında ise yaş azaldıkça mutluluk düzeyinin yükseldiği ortaya çıktı. Özellikle 15-24 yaş arası gençler, 40’lı yaşlardakilerle kıyaslandığında göreceli olarak kendini daha mutlu hissediyor.”  dedi.

Mutluluğun gelir ile ilgisine dair ise “İstanbul’da aylık 7 bin 500-8 bin TL bandı, yaşanabilirlik düzeyini gösteriyor. Başka bir deyişle aylık gelir 2 bin TL’den 3 bin TL, oradan 5 bin TL’ye ve devamında 7 bin 500-8 bin TL’ye yükseldiğinde bireyin yaşam standardı belli bir seviyeye ulaşıyor. Bu seviyeye ulaşana kadar artan gelir, mutluluğunun da artmasını sağlıyor. Ancak kabul gören belli bir yaşam standardına ulaşıldığında, artan gelir mutluluğu artırmakta yeterli olmuyor. Aile, sağlık gibi diğer faktörlerin önemi daha fazla artıyor. İstanbul’da bu sınır 7 bin 500-8 bin TL bandında gerçekleşiyor.”