Eskişehir’de Yapılması Planlanan Termik Santral İçin ÇED Gerekli Değildir Kararı Bozuldu

Eskişehir Valiliğinin Sevinç mahallesinden çıkarılacak ve termik santralde kullanılacak kömürle ilgili “Çevresel Etki Değerlendirme raporu gerekli değildir” şeklindeki kararı iptal edildi.

Eskişehir 2. İdare Mahkemesi kararında: “Alpu Termik Santrali projesinde, yakıt olarak kullanılacak kömürün bir kısmının dava konusu tesisten elde edileceği anlaşıldığından, ‘Yer Altı Kömür Ocağı Projesi’ ile ‘Alpu Termik Santrali ve Bu Santrale Kömür Sağlayacak Olan Rezerv Alanındaki Yer altı Maden İşletmesi İle Kül Düzenli Depolama Tesisi’ projesinin entegre tesis niteliğinde olduğu, dolayısıyla her iki projenin çevresel etkilerinin kümülatif olarak değerlendirilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.” denildi

Eskişehir İdare Mahkemesinin verdiği bu karar ile termik santral projesi alanı için verilen ÇED olumlu raporunun eksikliği de tescilledi.