MGK, OHAL’i Uzatıyor

Erdoğan başkanlığında toplanan MGK, OHAL’in uzatılması konusunda hükümete tavsiyede bulunma kararı aldı. Pratikte hükümetin bu tavsiyeye uymama gibi bir şansı bulunmadığından, OHAL, bir kez daha uzatılmış oldu. Bu uzatma da 3 ay süreli olacak. bu uzatma ile birlikte ardarda 7 kez uzatma kararı alınmış oldu.

MGK toplantısından sonra yayınlanan bildiride, toplantıda Suriye’nin de gündem olarak konuşulduğu bilgisi verildi.