Beyazıt’ta “Üniversitemizi Terketmiyoruz” Eylemi

  İstanbul Üniversitesi’nin bazı fakültelerinin yeni kurulacak olan İbn-i Sina Üniversitesi’ne dahil edilmesi planına karşı dün Beyazıt’ta bir eylem gerçekleştirildi. İÜ öğrencilerinden, öğretim görevlilerine, profesörlerine  kadar çok sayıda insanın katıldığı eylemde “Üniversitemi Bölme” yazılı pankart açıldı. Eylemde, bugün TBMM’de görüşülecek olan tasarıya karşı bir açıklama yapıldı. Açıklamayı İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Pınar Saip okudu. “19 Nisan 2018 günü TBMM Başkanlığına verilen torba yasa önerisinin 7’nci maddesi ile İstanbul Üniversitesi’nin ilk fakültesi olan ve 191 yıldır sağlık ve eğitim hizmeti veren İstanbul Tıp Fakültesi, 1857 yılında kurulan Türkiye’nin ilk orman fakültesi, Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk veterinerlik fakültesi, kuruluş tarihi 1909 yılına dek uzanan Türkiye’nin ilk diş hekimliği fakültesi, Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi, Türkiye’nin ilk işletme fakültesi ve Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi, 22 bin 775 öğrencisi ile birlikte isimlerinde koparılmak isteniyor.” denilen açıklamada TBMM’ye seslenilerek “Bu tarih bizimdir. Tarihi yeniden yazamazsınız. İstanbul Üniversitesi bizimdir, biz İstanbul Üniversitesi’yiz. TBMM’ye sesleniyoruz. Bu yasa tasarısını durdurun. Yüzlerce yıldır büyüyen ve büyüten bu çınardan elinizi çekin. Bilin ki bu çınar devrilirse altında önce siz kalırsınız.” denildi.
Bugün ise İÜ öğrencileri yasa tasarısına karşı “Üniversitemizi Terk Etmiyoruz” eylemi gerçekleştirdi. Tasarının görüşülmesi bitene kadar eylemde olacağını belirten İÜ öğrencileri Beyazıt’taki merkez kampüste toplandı. “Üniversite bizim, terk etmiyoruz. Üniversiteme dokunma” pankartını açan öğrenciler, “İÜ bölünemez”, “Öğrenciler burada, rektör nerede?”, “Eski üniversitelerden kim kaldı?” şeklinde dövizler de taşındı. Kampüste forum yapacak olan öğrencilere karşı 100 kişilik faşist grup açıklama yaparak  eylemi provoke etmek istedi. Öğrenciler faşistleri sloganlarla öteledi. Faşist grup, üniversitenin ana kapısına doğru geçti.

İÜ’den İbn-i Sina’ya devredilmesi planlanan fakülte ve okullar şöyle: Diş Hekimliği Fakültesi, Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi, Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi, İletişim Fakültesi, İşletme Fakültesi, Orman Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Veteriner Fakültesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu, Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu, Ormancılık Meslek Yüksekokulu, Veterinerlik Meslek Yüksek Okulu ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsü.