Roboskili Aileler Şırnak Baro Başkanını Şikayet Etti

Roboskili Aileler, 34 yakınlarının katledildiği davanın AİHM tarafından reddedilmesinden sorumlu tuttukları Şırnak Baro Başkanı Nuşirevan Elçi’yi baroya şikayet etti.

28 Aralık 2011’de Robosk’de katledilen 34 köylünün davası için askeri savcılık “Takipsizlik kararı” vermişti. Bunun üzerine aileler Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) başvurmuştu. AYM ise dosyada eksik evrak olduğu ve evrakların gerekli sürede tamamlanmadığı gerekçesi ile ret kararı almıştı. AİHM’e yapılan başvuru da “iç hukuk yolları tüketilmediği” gerekçesiyle kabul edilmemişti.

Ailelerin aktarımına göre evrakların eksikliğinden baro başkanı sorumlu.

“Şırnak Barosu’na kayıtlı olarak avukatlık yapan ve Şırnak Barosu Başkanı olan avukat Nuşirevan Elçi’ye, 28 Aralık 2011 tarihinde meydana gelen Roboski katliamı nedeniyle hukuk yollarına başvurması ve tarafımızı temsil etmesi için vekâletname verdik. Vekâlet görevini üstlenen avukat Nuşirevan Elçi, tam yargı davası açmamış, maddi/manevi tazminat talebinde bulunmamıştır. Bununla birlikte, Anayasa Mahkemesi’ne yapılan bireysel başvuruda başvuruyu da gereği gibi takip etmemiştir. Adımıza yaptığı bireysel başvuruda, Anayasa Mahkemesi tarafından talep edilen belgeleri zamanında göndermemiş, bunun için de aradan süre geçtikten sonra mazeret sunmuştur. Bunlara dayanarak Anayasa Mahkemesi, bireysel başvuruyu reddetmiştir. Anayasa Mahkemesi’nce bireysel başvurunun reddedilmesi sonrasında, başka yasal temsilcilerimiz tarafından Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne başvuru yapılmıştır. Bu başvuru, Anayasa Mahkemesi’ne yapılan başvuruda Av. Nuşirevan Elçi’nin kendilerine verilen süre içerisinde eksik belgeleri tamamlamamış olması gerekçesiyle reddedilmiştir. Ekte yer alan Anayasa Mahkemesi kararında ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararında, başvurunun reddedilmesine neden olan avukat olarak Av. Nuşirevan Elçi’nin adı açık olarak belirtilmektedir.

Bu kararlar sonrasında, Av. Nuşirevan Elçi, vekalet ilişkisinin bir gereği olarak tarafımıza hiçbir açıklama yapılmamış, bu konuda kamuoyu önünde bir açıklama talep ettiğimizi beyan etmemize rağmen de bu başvurumuz tarihinde hala bir açıklamada bulunmamıştır. Netice olarak, Av. Nuşirevan Elçi’nin görevini yerine getirmemesi nedeniyle, bombalanarak öldürülen 34 kişinin yaşam hakkı ihlali nedeniyle biz mağdur sıfatına sahip olanların sorumlulardan hesap sorabilmesi, bu amaçla hukuk yollarına başvurulabilmesi ancak yeni bir delilin ortaya çıkmasıyla mümkündür. Av. Nuşirevan Elçi’nin görevini yerine getirememesi sonucunda, geri dönülemez bir şekilde mağduriyetimiz ortaya çıkmıştır. Belirttiğimiz gibi, Av. Nuşirevan Elçi, bu konuda bugüne kadar bir açıklama dahi yapmamıştır. Bu nedenle Av. Nuşirevan Elçi hakkında gerekli tahkitkatın yapılması amacıyla baro başkanlığınıza şikayet etme zorunluluğumuz doğmuştur. Yukarıda saydığımız nedenlerle, baronuzun, Av. Nuşirevan Elçi’nin görevi ihmal ve meslek kurallarına aykırılık niteliğindeki hareketine ilişkin tahtikat başlatma sağduyusu göstereceğine olan inancımızla, şikayet olunan Av. Nuşirevan Elçi hakkında gerekli tahkikatın yapılmasını saygıyla talep ederiz.”

Roboskili Aileler

Kaynak: Mezopotamya Ajansı