Boğaziçi Üniversitesi Öğrencileri Zamlara Karşı Eylemde

Boğaziçi Üniversitesi’nde geçtiğimiz günlerde değişen yönetmelikle beraber; karma yurtlar ayrılmış, giriş-çıkışlara turnike konulmuş yemekhane zamları gelmiş ve servislerin büyük bölümü kaldırılmıştı.

Boğaziçi’li öğrenciler derslerin ilk gününde yeni yönetmeliğe ve kayyum rektöre karşı eylem başlattı.

24 Eylül’de bir açıklama gerçekleştiren öğrenciler, gerçekleştirilen yeni uygulamaların yeni yönetimin üniversiteyi kendi çıkarları doğrultusunda şekillendirmek için kullanıldığını ve denetimin ve baskının bu sebeple sıklaştırılmak istendiğini söyledi.

Zamlar çekilinceye kadar herkesi yemekhaneyi boykot etmeye çağıran öğrenciler, kayyumun öğrencilere müşteri gözüyle baktığını belirtti.

“Dönem başladığında Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri yüzde 50 yemekhane zammı, iki kampüs arası ulaşım araçlarının kaldırılması, kampüs giriş-çıkışlarına turnike konması, okuldan alınan belgelerin zamlanması, yurtların ücretlerinin arttırılması ve burs belgelerinin yeniden istenmesi gibi uygulamalarla karşılaştı.

Öğlen ve akşam yemekleri 2,50 liradan 3,75’e, kahvaltı ücreti de 1,50 liradan 2,50’ye çıkarıldı. En temel yaşam ihtiyaçlarımızdan birinin karşılanmasına yapılan bu zam, kayyum yönetiminin öğrenciye bakışını ve yönetim anlayışını göstermektedir. Bizleri öğrenci değil müşteri olarak görenler krizin faturasını bize kesmeye çalışıyor. Bu doğrultuda iki kampüs arası öğrencinin ulaşımını sağlayan araçlar kaldırıldı. Birçok öğrencinin kaldığı yurt ücretleri arttırıldı. Öte yandan, üniversiteyi kendi siyasi çıkarları doğrultusunda şekillendirmek için turnike gibi yeni güvenlik önlemleriyle, üniversite üzerindeki denetim sıklaştırılmak isteniyor.

Üniversiteye yönelik dönüşüm hamleleri politiktir. Doğrudan iktidar tarafından atanan kayyum öğrenci ve emek düşmanı politikaların savunucusudur.

Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri olarak üniversitelere yönelik bu saldırılara karşı çıkıyoruz. Krizin faturasının bizlere kesilmesini kabul etmiyoruz. Yemekhane zammı ve diğer zamlar geri çekilsin. Turnikeler kaldırılsın.

Bu zamlar geri çekilene kadar tüm öğrencileri, emekçileri mücadeleye çağırıyoruz.”

Boğaziçi Üniversitesi Öğrencileri


Okulu Terk Etmeme Eylemi

Eylemle beraber taleplerini de açıklayan öğrenciler, talepleri kabul edilene kadar Güney Kampüs’te çadır kurarak üniversiteyi terk etmeme eylemi gerçekleştirmeye başladılar.

“Bir grup meşgul edilen öğrenci” imzasıyla bildiri yayımlayan öğrenciler, herkesi çadır açmaya davet etti.

Atandığı günden bu yana akla hayale sığmayan uygulamalarla kendini dayatan, ama bunu asla başaramayacağını bizden daha iyi bilen kayyum rektör, yeni akademik yılı yine ‘çılgın proje’lerle başlattı. Okulun tüm bileşenlerini yok sayma ısrarını sürdüren ve antidemokratik uygulamalarla bize bir yerlerden tanıdık gelen bir kültürü dayatan kayyum yönetimi açıkça uyarıyoruz. Boğaziçi’nin mücadeleyle kazanılmış katılımcı geleneğini sürdürme iddiasıyla bulunduğu yeri işgal etmeye devam eden Mehmed Özkan, bize de meşgul olmak dışında bir şans bırakmıyor.

Öğrencilerin talepleri şu şekilde;

  • Yemekhane ücretlerindeki artışın derhal geri çekilmesi ve bu süreçte hiçbir yemekhane çalışanının mağdur edilmemesi
  • Akademik ve bilimsel üretimin yuvası olması gereken üniversiteyi karakola çeviren ve güvenlik ihtiyacını öğrencilere doğru sallanan bir sopaya çeviren turnike sistemlerinin derhal kaldırılması, bu sistemlere ayrılan bütçenin öğrenciden ücret talep edilmesini gerektiren uygulamaların son verilmesi yönünde kullanılması
  • Kampüsün fiziki şartları ortadayken derslere yetişmeyi bir çile haline getiren shuttle düzenlemesinin geri çekilmesi ve yeni düzenlemenin öğrenci talebi doğrultusunda yapılması
  • İkili cinsiyet sistemini ve heteronormativiteyi bir baskı aracı olarak kullanan yeni yurt düzenlemesinin geri çekilmesi, karma yurt sistemine geri dönülmesi ve en temel ihtiyaç olan barınmanın öğrenciye ucuz ve erişilebilir biçimde sağlanması
  • Öğrenci faaliyetleri üzerindeki sansür ve baskı yollu denetim mekanizmasının derhal ortadan kaldırılması
  • Okulun bütün karar alma süreçlerine okulun gerçek bileşenleri olan öğrenci ve emekçilerin eşit düzlemde dahlinin sağlanması
  • Bu bahsettiğimiz talepler bağlamında başta atanmış yönetimi temsilen Mehmed Özkan’ın direniş ve dayanışma alanımızda yapılacak açık foruma katılması ve taleplerimizi kabul ettiğini yazılı biçimde beyan ederek kamuoyuyla paylaşması,
  • Bu görüşmede sağlanacak eşit diyalog düzleminin sistemli biçimde devam ettirilmesi ve bir karar alma mekanizması haline gelmesi.