“Bilkent Şehir Hastanesi Bir Soygun Merkezi”

Aralarında Ankara Tabip Odası, SES, TMMOB, TÜketiciler Derneği ile Haziran Hareketi gibi örügtlerin yer aldığı Hastanemi Kapatma Platformu, Bilkent Şehir Hastanesi’ne karşı bir açıklama yaptı.  Mimarlar Odası’nda yapılan açıklamada platform adına açıklama yapan Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu üyesi Arif Müezzinoğlu, ” Ankara’da yeni bir sağlık merkezi değil, soygun merkezi açılıyor. Bilkent Şehir Hastanesi adıyla açılacak ama bir devlet hastanesi değil, CCN Holding’e bağlı bir soygun merkezi olacak” dedi. Platform aynı para ile 400 sağlık merkezinin yapılabileceğini vurguladı. Platofm ayrıca Ankara genelinde  kapatılması planlanan 14 hastane için mücadele etmeyi sürdürüyor.