Google Çalışanları İş Bırakma Eyleminde

Geçtiğimiz hafta hakkında cinsel taciz iddiaları bulunan bir yöneticinin şirketten ayrılması ve ayrılırken de 90 milyon dolar tazminat almasının ardından, Salı günü de şirketin başka bir yöneticisi olan Richard DeVaul, hakkındaki cinsel taciz iddialarının ardından istifa etmişti.

Google çalışanları, şirketin kadın meslektaşlarına karşı yapılan bu tacizlere ve kötü muameleye karşı bugün dünya genelinde iş bırakma eylemine gidiyor. Çalışanlar, yaptıkları eylemle, şirketin cinsel taciz iddialarını ele alış biçimini değiştirmesini, dava açma haklarını engelleyebilecek “zorunlu hakemlik” uygulamasına son verilmesini talep ediyor. Bugün yapılacak iş bırakma eyleminde çalışanlar masalarına “Masamda değilim, çünkü diğer Google ve yüklenici firma çalışanlarıyla cinsel taciz, suistimal, şeffaflık eksikliği ve herkese uygun olmayan bir işyeri kültürünü protesto için iş bırakma eylemi yapıyor olacağım” yazılı bir not bırakacak.

Şirket çalışanlarının diğer talepleri ise şöyle:

  • Şimdiki ve gelecekteki çalışanlar için, taciz ve ayrımcılık karşısında zorunlu hakemliğe son verilmesi. (Zorunlu hakemlik, Silikon Vadisi çalışanların sözleşmelerinde yaygın olarak kullanılan bir madde. Bu madde çalışanların talep ve anlaşmazlıklarının mahkeme yerine şirket içinde çözümünü öngörüyor.)
  • Ücret ve fırsat eşitsizliğinin sona erdirilmesi için adım atılması.
  • Cinsel tacizlerle ilgili bir şeffaflık raporunun yayımlanması.
  • Cinsel tacizlerin güvenli bir şekilde rapor edilmesini sağlayacak bir sistemin kurulması.
  • Yönetim Kurulu’nda çalışanların bir temsilcisinin bulunması.