Üsküdar’da İSKİ Kazılarında Asfaltın Altından Tarihi Kalıntılar Açığa Çıktı

Üsküdar’da İSKİ tarafından su birikintilerini önlemek için yapılan çalışmalarda asfaltın altından tarihi kalıntılar açığa çıktı. İSKİ ise kalıntıları koruyamayacağını söyledi.

Üsküdar’da yağmur sularının deniz suyuyla birleşip sel oluşmasını engellemek için kurulacak su kanalı için kazı çalışmaları gerçekleştiği sırada asfaltın altında tarihi kalıntılara rastlandı. İstanbul Arkeoloji Müzesi’nden 5 arkeolog kazı alanında inceleme gerçekleştirdi ve kalıntıların Osmanlı’dan kalma mimari yapılar olduğunu keşfetti.

Proje kapsamında kazılacak olan kanalların, kalıntıların altından geçirilmesi söz konusu olmadığı için İstanbul 6 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu, kalıntıların yerinde korunamayacağını ve kazı çalışmalarının devam edip kalıntıların yerlerinden taşınacağını açıkladı.

Konuyla ilgili İSKİ yetkililerinin yaptığı açıklamaya göre ise, kalıntıların,projenin gerçekleşmesi için, korunamayacağı söylendi.

“Her yağmur sonrasında Üsküdar Meydanı ve çevresinde oluşan sel felaketi görüntülerine bir daha izin vermeyecek şekilde bölgenin yağmur suyu drenaj sisteminin kurulması, an itibariyle bazı bölgelerde aynı mecrada karışık şekilde akan yağmursuyu ve atık su hatlarının ayrıştırılarak modern şehircilik ve mühendislik ilkelerine uygun sürdürülebilir atık su-yağmur suyu drenaj projesinin elde edilmesi ve işletilmesi sağlanacak.”- İSKİ