Çocuklara Yönelik Cinsel Saldırıda Grafik Yükselmekteyken…

 

Yapılan araştırmalara göre, Türkiye’de 2014-2017 yılları arasında 59284 çocuk cinsel saldırıya uğradı.

Yine bir başka araştırmaya göre ise bu saldırıların birçoğu çocukların en yakınındakiler tarafından gerçekleştiriliyor. Saldırılar anne, baba, öğretmeni, arkadaş, iş çevresi ve çocuğa bakan kişilerden kaynaklanmakta. Şiddet Önleme ve Rehabilitasyon Derneği (İMDAT) ve Acıbadem Üniversitesi Suç ve Şiddetle Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezinin (ASUMA), 2016 yılında konuyla ilgili olarak hazırlamış oldukları raporda dünyada son 4 yılda çocuklara yönelik şiddet veya tacizin %90 oranında arttığı, saldırganların tahminen %5’i ortaya çıkarken, %95’inin gizli kaldığı görülüyor. Yine aynı raporda yer alan ve Dünya Sağlık Örgütü ve Ankara Üniversitesi’nin hazırladığı Türkiye’de Üniversite Öğrencilerinde Çocukluk Çağı Olumsuz Yaşam Deneyimleri Araştırması Raporuna göre; çocukluklarında cinsel tacize uğrayan erkeklerin oranı %8,7; kadınların oranıysa %7,2 seviyesinde.

Ancak veriler karşılaştırıldığında erkek çocuklarının yaşadığı saldırı ve tacizlerin büyük oranda farklılaştığı görülmekte. Buradan yola çıkarak cinsel tacizi yaşayan erkek çocuklarının yaşadıkları olayların gündeme getirilmiyor oluşu dikkat çekmekte.