Sağlıkta Yeni Düzenleme KHK’lılara Sivil Ölüm Getiriyor

 

TBMM’nin Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonunda sağlık alanına yönelik Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve KHK’lerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülerek karara bağlandı. Yeni düzenlemeler ilaç piyasasından organ nakli ve embriyo bağışına hatta tütün ve sigara satışlarına kadar bir çok konuda farklılıklar ön görüyor. Ancak düzenleme içerisindeki en önemli konulardan biri  KHK ile işinden edilmiş olan sağlık emekçilerinin SGK ile anlaşması olan özel muayenehanelerde dahi çalışamayacak olmasıdır.

Mecliste daha önce tartışmaya yol açmış olan ve ikinci defa görüşülen tasarı bir kez daha kabul edilerek meclise gönderildi. Tasarıdaki bir kaç başlık özetle şöyle :

  • Öncelikle ilaç sektöründe şirketler arasında yaşanan krizleri veya avrupadan ithal edilecek olan ilaçlarada yaşanan ekonomik anlaşmazlıklar neticesinde hastaların ilaçsız kalmasına yönelik düzenlemeler getiriyor.
  • Doktorlarınm birden fazla doktorluk görevi kabul etmeleri için tabip odasından izin almaları şartı kaldırılacak.
  • Sağlık Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatları için tahsis edilen döner sermaye ihtiyaca göre arttırılabilecek denilerek nereden geldiği nereye gittiği belli olmayan döner sermayelerde miktar arttırılacak.
  • Canlıdan organ nakli; alıcının en az 2 yıldan beri evli olduğu eşi ile dördüncü dereceye kadar (dördüncü derece dahil) kan ve kayın hısımlarından yapılabilecek. Organ nakli gereken hastalığın evlilikten sonra teşhis edildiği durumlarda, eşlerin en az 2 yıllık evli olması şartı aranmayacak.
  • Televizyonda yayınlanan programlarda, filmlerde, dizilerde, müzik kliplerinde, reklam ve tanıtım filmlerinde, sinema ve tiyatrolarda gösterilen eserlerde, internet, topluma açık olan sosyal medya ve benzeri ortamlarda tütün ürünleri kullanılamayacak, görüntülerine yer verilemeyecek. Sağlık, eğitim ve öğretim, kültür ve spor hizmeti verilen yerlerde ve üniversite yerleşkelerinde tütün ürünlerinin satışı yapılamayacak. Türkiye’de üretilen veya ithal edilen tütün ürünleri; markanın yazım şekli, yazı karakteri, punto boyutu, paket üzerindeki konumu, paketlerin rengi, diğer yazı, ibare ve şekiller dahil olmak üzere, aynı şekilde tasarlanan düz ve standart paket biçiminde piyasaya arz edilecek. Böylece sigaralarda da tek tipe geçilmiş olacak.

Bu ve benzeri düzenlemelerin dışında en çok tartışma konusu düzenleme ise  ‘terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulu (MGK) tarafından devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, iltisakı veya bunlarla irtibatı olduğu gerekçesiyle’kamu görevinden çıkarılan (KHK’yla atılan) tabipler, diş tabipleri ve tıpta uzman olanlar, sgk ile anlaşması olan özel sağlık kuruluşlarında dahi çalıştırlamayacak. Bu düzenlemenin  KHK ile atılanlar için sivil ölüm anlamı taşıdığı değerlendirlmeleri yapılıyor.