AYM’nin 1 Mayıs 2009 Kararı: “Toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı ihlal edildi”

Türk Tabipler Birliği yöneticilerinin 1 Mayıs 2009’da Taksim Meydanı’na maruz kaldığı engelleme ve saldırılara ilişkin başvurusunu değerlendiren Anayasa Mahkemesi toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkının ihlal edildiğine karar verdi.

Ali Çerkezoğlu, Ali Küçük, Elif Kırteke, Eriş Bilaloğlu, Hüseyin Demirdizen ve Mehmet Nazmi Algan’ın 1 Mayıs eylemlerinin engellenmesi ve gerçekleşen polis saldırılarına ilişkin başvurusunu değerlendiren AYM, anayasanın 34. maddesinde yer alan toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının ihlal edildiğine karar verdi.

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’nin 1 Mayıs’ta Taksim Meydanı’na çıkma kararı aldığı 2009’da, önceki iki yılda olduğu gibi polis engelleriyle İstanbul adeta felç edilmiş, her şeye rağmen binlerce kişi Taksim’e çıkmış ancak polis Taksim çevresinde toplananları engellemek için şiddet uygulamıştı.

Saldırıya maruz kalan TTB yöneticileri de daha sonra Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmuş, Savcılık kovuşturmaya yer olmadığına karar vermiş, bu karara yapılan itiraz da Sulh Ceza Hakimliği tarafından reddedilince Ocak 2015’te AYM’ye başvurulmuştu.