Makro Market İşçileri Kazanıyor!

Türkiye genelinde en büyük konkordato sürecinde olan şirketlerden Makro Market’te çalışan 6500 işçi, kıdem ve ihbar tazminatlarını alamamış; bunun üzerine İstanbul, Ankara, Kayseri, Konya, Mersin, Malatya gibi şehirlerde eylemler gerçekleştirmişti.

Ankara Makro Genel Müdürlüğü önünde süren eylemlerle beraber, işçilere ilk ödeme şirket tarafından yapıldı. Böylelikle direniş sürecinde ilk kazanımlar edinmeye başlandı.